sv.Pavel

17. 4. 2009 0:38
Rubrika: Svatí

                                           sv.Pavel


Narozen: v městě Tarsos

Zemřel: 67, Řím

Svátek: 29. červen18. červenec21. únor,  Řím

Patron: katolického tisku; dělnic; teologů a duchovních správců; tkalců; proti ušním nemocem; proti křečím; proti hadímu uštknutí; proti strachu; za déšť; za plodnost polí

Znázornění: kniha, meč, tři prameny


 

-svatý Pavel z Tarsuapoštol Pavel, též Saul (hebrejsky Šaul, česky často také překládáno jako Šavel), je jednou z nejdůležitějších biblických postav, o jeho osudech vypráví Nový zákon

-je řazen mezi apoštoly, přestože do původní dvanáctky nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku.

-jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství.

-podle tradice je autorem větší části listů Nového zákona.

-Saul se narodil ve městě Tarsos, které bylo z obchodního hlediska významným střediskem. To pravděpodobně umožnilo studovat Pavlovi u rabbiho Gamaliela, jenž vyučoval v Jeruzalémě. Získal tak velmi dobré vzdělání a vládl velmi dobrou řečtinou, jak ukazují jeho listy.

-Pavel se narodil do židovské rodiny, ale již od narození byl římským občanem. Občanství pravděpodobně získal jeho otec či děd jako odměnu za zásluhy pro Tarsos. Skutečnost, že byl římským občanem, mu také nejednou usnadnila situaci, někdy dokonce i zachránila život. Pavlovo římské občanství může též vysvětlovat, proč používal jak hebrejskou, tak latinskou podobu svého jména (Saul, resp. Paulus)

-odmalička byl vychováván ve víceméně řecké kultuře, avšak ve víře otců, tj. v židovství

-patřil ke skupině farizeů

-když se první křesťané po ukamenování Štěpána, u kterého byl Saul přítomen, rozprchli do Judska a Samaří, protože se v Jeruzalémě necítili bezpečně, začal i Saul jezdit po Judsku a pronásledoval všechny stoupence tohoto hnutí.

-když byl na cestě do Damašku, kam jel zatknout všechny tamější křesťany, byl cestou oslepen světlem z nebe a slyšel promluvit hlas: "Saule, proč mě pronásleduješ?" Tento okamžik znamenal zlom v celém jeho životě i v dějinách křesťanství

-Pavel přijal křesťanskou víru, kterou do té doby pronásledoval. Nejprve se stáhl do ústraní (nepočítáme-li záhadné arabské působení), několik let žil v Damašku (kde se učil řemeslu šití stanů?), posléze se připojil k misijním skupinám a kázal. Nakonec působil jako samostatný křesťanský potulný kazatel v křesťanstvím dosud nezasažených končinách tehdejšího světa. -

-podnikl několik misijních cest (celkem se uvádějí 3), navštívil Malou Asi, Řecko, možná Ilýrii a Řím. V jeho plánech byla i návštěva Hispánie (Španělska), ale badatelé se neshodují v názoru, zda se tam nakonec dostal, či nikoli, většina se shoduje na tom, že zemřel v Římě, kde byl sťat.

-místem jeho smrti je udáván dnešní kostel sv. Pavla v trapistickém klášteře Tre Fontane na jihu Říma

-jeho hrob se nachází pod římskou Bazilikou sv. Pavla za hradbami.

cesty sv. Pavla

-obrázek znázorňuje misijní cesty sv. Pavla od jeho cesty do Damašku v roce 33 po Kr., kde přijal křesťanskou víru, až po jeho zatčení v Jeruzalémě

-Pavel je jediným z „apoštolů“, který nepatřil k Ježíšovým žákům a nikdy se s živým Ježíšem nesetkal. Z jeho vlastních listů také víme, že mezi ním a některými ostatními apoštoly panovalo napětí. Pavel například otevřeně kritizoval apoštola Petra.

-z listů (dopisů) obsažených v Novém zákoně mu tradice připisuje celkem 13, resp. 14, pokud do nich započítáme i List Židům. Jsou to: List ŘímanůmPrvní list Korintským2. KorintskýmList GalaťanůmList EfezskýmList FilipskýmList Koloským1. list Tesalonickým2. Tesalonickým1. list Timoteovi2. list TimoteoviList Titovi a List Filemonovi. Z těchto listů se za autenticky Pavlovy považuje obvykle sedm, a to Římanům, oba Korintským, Galatským, Filipským, 1. Tesalonickým a 2. Timoteovi. Ostatní mu byly pravděpodobně později připsány.

-Pavlovy listy odrážejí konkrétní situace a problémy církví, které ve většině případů sám založil a o které se i nadále staral listovní formou. Odráží se v nich situace prvotní církve, Pavlovo učení a každodenní problémy křesťanských společenství. Jeho jednotlivé názory a teologická hlediska se stala základem křesťanského náboženství - například myšlenka, že člověk není ospravedlněn svými skutky, ale milostí.

-Pavel také vynaložil velké úsilí na obrácení židů na novou víru, a i když nabádal k mírnosti, jeho listy obsahují řadu protižidovských útoků, včetně obvinění židů ze smrti Ježíše Krista.

Soubor:PaulT.jpg

Sdílet

Komentáře

moncabro Je to skvele ale jeste kdyby jste tam nekdo pridal kdy se narodil kde a taky kolik mu bylo kdyz umrel a jakou smrti umrel a taky proc si takovou smrt vybral.A uplne ze vseho by bylo nejlepsi kdyby jste tam napsali vsechny jeho cesty nebo aspon ctyri kam putoval.

moncabro Potrebuji to vedet protoze to mam mit za referat tak to sem prosim nekdo pridejte.Diky moc

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz