sv.Klára

17. 4. 2009 0:01
Rubrika: Svatí


                                sv.Klára z Asisi

Svatá Klára z Assisi


Narozena: 16. července 1194, Asisi, Itálie

Zemřela: 11. srpna, 1253, Asisi, Itálie

Svátek: 11.srpna(26. září 1255 papežem Alexandrem IV.)

Patronka: klarisekAssisi, televize, pradlen, sklenářů; proti horečce a chorobám očí, slepých 

Zobrazování: černý hábit, kniha řeholemonstrancekříž,ciboriumlilie


 

 

-svatá Klára se narodila jako nejstarší z tří dcer 16. července 1194 do bohaté rodiny v Assisi v Itálii

-vlastním jménem Chiara Offreducio di Favarone.

-Klára byla silně ovlivněna osobností svého současníka sv. Františka

-vzdala se rodinného jmění a výhod a vstoupila do benediktinského kláštera  ve svých devatenácti letech

-když sv. František získává v Assisi opuštěný chrám sv. Damiána, včetně sousedního domu a zřizuje v něm novou ženskou řeholní skupinu (v roce 1215 jí sepisuje pravidla podobná řeholi Menších bratří), stává se Klára její první představenou (po její smrti jsou pak členky této řehole zvané klariskami).

-Klarisky chodí bosy, nejedí maso, nemají žádný majetek. Do nového řádu se hlásí mnoho žen, včetně Klářiny matky a sester.

-roku 1241 papež Řehoř IX. potvrzuje pravidla řádu sepsaná sv. Františkem

-roku 1251 Inocenc IV. schvaluje původní apoštolskou chudobu řádu a konečně roku 1253 pak schvaluje i upravená pravidla řádu klarisek, sepsaná sv. Klárou.

-postupně se Klářin věhlas šíří za hranice Itálie. I sv. Anežka Česká podle jejího vzoru zakládá v Praze panenský klášter sv. Františka, do kterého posléze sama vstupuje.

-sv. Klára je pochována po boku sv. Františka v kostele sv. Jiří - později jsou její ostatky přeneseny do nového chrámu, baziliky sv. Kláry, jenž je vystavěn vedle sídelního řádového kláštera v Assisi.

-roku 1255 je pak Klára prohlášena papežem Alexandrem IV. za svatou

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz