Jana z Arku

16. 4. 2009 23:10
Rubrika: Svatí

                                    sv.Jana z Arku


 

Narozena: 6. ledna 1412, Domrémy-la-Pucelle, Francie

Zemřela: 30. května 1431, Rouen, Francie

Svátek: 16. května (svatořečena roku 1920 Benediktem XV.)

Patronka: vojáků, věznˇů, Francie

Zobrazování: 


 

-svatá Jana z Arku zvaná též Panna orléanská, byla francouzská hrdinka a bojovnice proti Angličanům

-Jana se narodila roku 1412 v zámožné selské rodině v lotrinské vesnici Domrémy-la-Pucelle krátce před začátkem stoleté války

-Angličané se vylodili ve Francii roku 1415 a zvítězili u Azincourtu. Poté postupně ovládli severní Francii. Roku1420 podepsali anglický král Jindřich V. a francouzský král Karel VI. Šílený smlouvu v Troyes, na jejímž základě získal dědický nárok na francouzskou korunu po Karlově smrti anglický panovnický rod Lancasterů. Po brzké smrti Karla VI. († 1422) se dědicem trůnu stal nedávno narozený syn předčasně zesnulého Jindřicha V. a Karlovy dcery Kateřiny z Valois Jindřich VI. Syn Karla se stáhl na jih od Loiry a vzdal se aktivity. Tehdy se zrodil široký lidový odpor proti anglickým uchvatitelům.

-od svých 14 let slýchala Jana hlasy a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci

-Jana se modlila za záchranu Francie, neboť žoldnéřská anglická vojska drancovala a vypalovala její rodný kraj a nezadržitelně se blížila k Orleánsu. Hlasy světců jí sdělily nade vší pochybnost, že byla Bohem vyvolena osvobodit Francii. Inspirovaná těmito hlasy a díky síle své vlastní osobnosti, víře v Boha a přesvědčení ve své poslání vystoupila veřejně se svými úmysly.

-počátkem března 1429 vyjela se skromným doprovodem od guvernéra ve Vaucouleurs za Karlem VII. do Chinonu a za několik týdnů ho přiměla svou přímostí a nezlomným přesvědčením o svém vyšším poslání k tažení do Orléansu

-Jana z Arku dostala vojsko, byť malé, nechala si vyšít na korouhev květy lilie a slova Jesus Maria8. května 1429 vjela do osvobozeného Orléansu, 18. června porazila anglickou armádu u Patay a odtáhla k Remeši, korunovačnímu městu francouzských králů(kde byl 17. července syn Karla korunován jako Karel VII., čímž získal v očích současníků rozhodující převahu nad svým anglickým soupeřem nezletilým Jindřichem VI.)


 

-Jana z Arku byla rozhodnuta pokračovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země

-mocně působila na vojáky i lid, král se však začal její popularity obávat, a proto jí svěřoval stále méně důležité, ale často nebezpečné úkoly

-počátkem září 1429 sice zaútočily její oddíly na Paříž, neměly však bez královy podpory šanci. Při obnovení válečných operací na jaře 1430 hájila Jana s malým vojenským oddílem proti anglickým útokům Compiegne a byla – patrně zradou – zajata 23. května Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie

-kouzlo Jany však nepřestávalo na lid působit, takže se Angličané rozhodli jednou provždy s žijící legendou skoncovat. Zajatou dívku od Burgunďanů koupili za 10 000 liber a odvlekli ji do Rouenu před církevní soud, který měl prokázat její spojení s ďáblem. V předem rozhodnutém procesu byla odsouzena jako čarodějka a kacířka

-dne 30. května 1431 byla devatenáctiletá Jana na rouenském náměstíčku Vieux Marché (Starý trh) upálena.

-když si Karel VII. zajistil vládu nad takřka celou Francií, požádal o obnovení církevního procesu a prohlásil Janu za oběť justičního omylu. Katolická církev ji prohlásila roku 1909 za blahoslavenou a roku 1920 za svatou.

 

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz